Artikel Sociaal Bestek: "Resultaten inkopen is niet sturen op resultaat"

Tim Robbe publiceerde in april 2016 in het blad Sociaal Bestek een artikel met de naam: Resultaten inkopen is niet sturen op resultaten. Hij beschrijft waarom het inkopen op resultaten niet slim is. En zelfs (vooralsnog) onmogelijk. Ook geeft hij twee alternatieven uit de praktijk: deskundigheidsinkoop en procesgerichte inkoop.  

Lees het hele artikel hier.