Artikel: aansprakelijkheid van wijkteams

Een wijkteammedewerker komt bij een burger. Vervolgens maakt hij een “fout”, een toerekenbare onrechtmatige daad. Hij past een verkeerde diagnose toe. Of hij geeft verkeerde nuldelijns hulp. Of hij schendt de privacy van de burger. Hierdoor lijdt de burger schade. Deze burger blijft verstoken van zorg of hij krijgt de verkeerde zorg. Waar kan de burger zijn schade vergoed krijgen? Wie is aansprakelijk? Het antwoord is afhankelijk van de manier waarop gemeenten de wijkteams organiseren. Hierna behandel ik de mogelijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de wijkteammedewerker zelf, van de zorgorganisatie of wijkteamorganisatie waar deze werkt en van de gemeente. Het is belangrijk voor de burger en de wijkteammedewerker dat zorgorganisaties, wijkteamorganisaties en gemeenten afspraken over aansprakelijkheden goed vastleggen in overeenkomsten. Het is net zo belangrijk dat zij de juiste verzekeringen afsluiten.

Lees hier het hele artikel van Tim Robbe over aansprakelijkheid en wijkteams.