Publicaties 2013 en daarvoor
 • Robbe, THG, “Aanwijzingen Aanbestedingswetgeving: Regels voor opdrachten beneden de drempelwaarde en bij B-diensten”. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, juni 2009, p. 173 e.v.
 • Centraal Beheer Achmea Special. Interview met Tim Robbe. “Nieuwsbrief Overheid: Rechtsbescherming verbeterd? Over de veranderingen in de rechtsbescherming van inschrijvers bij de Europese aanbestedingen”. September 2009.
 • Robbe, THG, “Hulp bij het huishouden niet aanbesteden”. ZKopers, 2009.
 • Binnenlands Bestuur. Interview met Tim Robbe. “Thuiszorg tussen subsidie en markt”. September 2009.
 • Overheidsmanagement. Interview met Tim Robbe. “Aanbesteden: niet bij maatschappelijke diensten”. 30 september 2009.
 • Zorg & Welzijn. Interview met Tim Robbe. “Gemeente hoeft Wmo-diensten niet aan te besteden”. 2 november 2009.
 • Robbe, THG, “Alternatieven voor inkoop en aanbesteden”. Sociaal Bestek, december 2009.
 • Wynstra, F., Robbe, T., Rooks, G., Türkserver, H., Van der Valk, W., "Three is a crowd, but in which ways?: Performance Based Contractingin Buyer-Supplier-Customer Triads". 2010 IPSERA Conference paper.
 • Robbe, THG, “Laat VNG Breda op de vingers tikken”. Financieel Dagblad, september 2011.
 • Telgen, J. & Robbe, THG, “Aanbesteden van de Wmo; is dat nou politiek?”. Bestuursforum, oktober 2011.
 • Robbe, THG, “Wordt inkopen in de publieke sector met uitsterven bedreigd?”. Deal!, oktober 2011.
 • Zorgvisie. Interview met Tim Robbe. “Samenwerken wordt de boodschap”. Maart, 2012.
 • Robbe, THG, “Daarom geen competitie voor de inkoop van sociale diensten. Een antwoord op de vraag”. Tijdschrift Aanbestedingsrecht, april 2012, p. 204.
 • Sprank. Interview met Tim Robbe. “Bestuurlijk aanbesteden”. Mei, 2012.
 • Robbe, THG, “Decentralisaties invoeren zonder plan en zonder samenwerking”. Sociaal Beste, februari 2013.
 • Zorgvisie. Interview met Tim Robbe. “Emmen verliest juridisch spel schoonmaak”. Maart, 2013.
 • Robbe, THG, “Beperkte Value Procurement”. Deal!, maart 2013.
 • Robbe, THG, “Claimcultuur”. Augustus 2013.
 • Robbe, THG, “Bestuurlijk aanbesteden 2.0”. September 2013.

Publicaties van voor 2009 zijn niet op deze lijst opgenomen.

 

Interesse gewekt?

Als u één van de publicaties per email van ons wilt ontvangen, stuur ons dan even een e-mail!